Bagrování základů pro stavbu

Mezi naše hlavní činnosti patří bagrování základů pro všechny typy staveb. V našem portfoliu prací najdete všechny typy zemních prací.

Jak probíhá bagrování?

Před bagrováním byste měli mít jasně vytyčená místa, kde se bude bagrovat, pro vyznačení se často používá vápno. Baristovi řeknete, kde je myšlen okraj výkopu, jestli vnější nebo krajní část označení. Bagr si připraví pro výkop vhodnou lžíci či rypadlo. Kromě šířky výkopu se domluví i požadovaná hloubka výkopu. Bagrista nebo spíše Vy si budete následně ověřovat, zda-li došlo k vybagrování správné hloubky výkopu.  Hloubka výkopu pomocí pásma a provázku. V neposlední řadě si domluvit s bagristou, kam bude ukládat zeminu.

Bagrista obvykle nejdříve zkušební výkop a následně se vše přeměří, ideálně pomocí stavebních laviček, které jsou v rovnováze s celým pozemkem. Mělo by se neustále přeměřovat, abyste zbytečně nekopali moc hluboko (cena se prodraží) a nebo naopak moc mělko (kdy se podle stavební dokumentace) menší základy mohou ohrozit statiku stavby.

Kontaktujte nás pro pomoc s bagrováním základů.