Vytvoření zámkové dlažby ,, jak z kamene“ (betonové dílce) 3 různé rozměry.  Plocha 120 m2.