Realizujeme všechny druhy stavebních prací. Potřebujete stavbu ze ztraceného bednění?

Na připravený vodorovný základový pás, tvořený vrstvou zatvrdlého betonu, se pokládají tvárnice. Vrstva betonu musí být v nezámrzné hloubce na zhutněném podloží základové rýhy výkopu.
Ztracené bednění můžeme prolévat betonem a armovat svislou i vodorovnou výztuží. Vyztužení stěny a její napojení na základový pás závisí na fungování a zatížení stěny. Při návrhu i výstavbě stěn musíme zohlednit požadavky stavby na ochranu proti dilatačnímu působení a zemní vlhkosti. Stavby ze ztraceného bednění provádíme v Praze, Berouně nebo Novém Strašecí.