Realizujeme všechny druhy demoličních prací. Potřebujete zhotovit projekt demolice?

Pokud potřebujete provést demolici oplocení, skleníku, bazénu, přístřešku nebo stavby s jedním nadzemním podlažím do 25 m2 zastavěné plochy a do 5metrové výšky, není potřeba podávat ohlášení o odstranění stavby.
Pro ostatní stavby musíte vyplnit formulář pro ohlášení odstranění stavby, který najdete v příloze č. 15 Vyhlášky č. 503/2006 Sb. Do formuláře je nutné doplnit základní údaje o vlastníkovi, označení demolované stavby, základní údaje o stavbě, způsob odstranění stavby, užití sousedních pozemků, informaci o naložení s vybouraným materiálem a informaci o tom, jak bude pozemek dále využit. Demolice provádíme v Praze, Novém Strašecí nebo Berouně.